Spółka z.o.o Ewitax została zarejestrowana 29.06.1990 roku w Sądzie Rejonowym (dla miasta Warszawy XVI wydział gospodarczy)

Zarząd:

 • Prezes - Kazimierz Mroczek, tel. 0506 199 405
 • Wiceprezes - Tadeusz Sadowski, tel. 0501 539 730

Działalność podstawowa:

Usługi remontowo budowlane i inwestycyjne.
Działamy w kooperacji ze sprawdzonymi biurami projektowymi i firmami z branż instalacyjnych.

Gwarantujemy:

   • terminowość
   • solidność
   • najwyższą jakość

Spełniamy warunki dopuszczające do robot publicznych.

Dane firmy:

  • RHB 23270
  • NIP 526-020-72-78
  • REGON 002173957
  • PKO BP 50 1020 1097 0000 7902 0086 3308
  • KRS 0000227845
  • Opłacony kapitał zakładowy 53 040,00 zł

Biuro spółki: 00-193 Warszawa ul. Stawki 15 tel./fax. 022 635 29 83